Aalto Economics ry on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun taloustieteen ainejärjestö.

Yhdistyksen tavoitteena on huolehtia taloustieteen opiskelijoiden eduista yliopistossa, järjestää taloustieteeseen liittyviä tilaisuuksia sekä lisätä yhteiskunnallista ja talouspoliittista keskustelua yliopistolla.

Näiden lisäksi Aalto Economics tarjoaa erityisesti taloustieteen opiskelijoille ja taloustieteestä kiinnostuneille muiden aineiden opiskelijoille suunnattuja tapahtumia, kuten yritysvierailuja, urailtoja, opintomatkoja ja vapaa-ajan toimintaa. Pitämällä tiiviisti yhteyttä taloustieteen laitoksen henkilöstöön ja eri yrityksiin ja organisaatioihin, Aalto Economics toimii opiskelijoiden linkkinä opettajiin ja tuleviin työnantajiin.

Aalto Economics on  muun Aalto-yhteisön tavoin sitoutunut käyttämään viestinnänsä pääasiallisena kielenä englantia. Tapahtumat ja kokoukset on kuitenkin pidetty tavallisesti vain suomeksi.