Polttavimmat yhteiskunnalliset kysymykset: Aalto Economicsin paneelikeskustelut

Polttavimmat yhteiskunnalliset kysymykset: Aalto Economicsin paneelikeskustelut

 

Kuten moni kanaviamme seurannut tietää jo, Aalto Economicsin perinteeksi on vuosien saatossa muodostunut paneelikeskustelujen järjestäminen.
Economicsin hallitus järjestää joka vuosi kaksi paneelikeskustelua ajankohtaisista aiheista. Aiheiden kirjo on ollut varsin monipuolinen: esimerkiksi vuonna 2015 järjestimme vaalipaneelin keväällä, ja paneelin teollisesta internetistä syksyllä, vuoden 2016 keväällä taas käsittelimme hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden näkymiä. Huippuasiantuntijoita on riittänyt panelisteiksi laitoksen tunnetuimmista professoreista, kuten Matti Pohjola ja Sixten Korkman, yksityisen sektorin edustajiin ja jopa entiseen pääministeriin Esko Ahoon.

Mielestäni paneelikeskustelut ovat toiminnassamme tärkeässä roolissa ensinnäkin siksi, että niiden avulla on mahdollista tutustuttaa kaikkia opiskelijoita taloustieteen perusoppeihin ja näiden sovelluksista yhteiskunnallisiin ongelmiin, pääaineesta ja vuosikurssista huolimatta. Taloustiede on tärkeässä roolissa yhteiskunnan rakenteiden, poliittisen päätöksenteon ja maan kilpailukyvyn ja kehityksen ymmärryksessä.
Tämän lisäksi, näen tärkeänä paneelikeskustelujen yleissivistävän roolin: paneelikeskustelujen avulla olemme pyrkineet tarjoamaan selvityksiä ajankohtaisista aiheista opiskelijalähtöisestä näkökulmasta, kuitenkin yksinkertaistamatta niitä liikaa, jotta jokainen voisi saada helposti monipuolisia ja asiantuntevia näkökulmia oman mielipiteen muodostamiseksi. Olemme tätä varten pyrkineet kutsumaan panelisteja mahdollisimman monipuolisesti tilaisuuksiin.
Kolmanneksi, paneelikeskustelujen järjestäminen on ollut hallituksen jäsenille hyvin opettavaista. Siitä lähtien kun kun lähdin mukaan Economicsin hallitukseen vuonna 2015, paneelikeskustelujen järjestäminen on ollut yksi asioista, joka on ollut lähempänä sydäntäni. Paneelikeskustelujen suunnittelu on palkitsevaa ja mielekästä, ja asiantuntijoiden mielipiteet ovat aina olleet ajatuksia herättäviä ja inspiroivia.

Jos olet uusi taloustieteen opiskelija, ja hallitustoiminta kiinnostaa, tätäkin aspektia kannattaa pitää mielessä.
Lopuksi, jos missasit viime vuoden paneelikeskustelut, ei hätää. Olemme kuvanneet paneelikeskustelut ja alla pääset katsomaan tai kuuntelemaan mielenkiintoista keskustelua huippuasiantuntijoilta hyvinvointivaltion tulevaisuudesta tai teollisesta internetistä.

 

Kevät 2016: Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus 

Suomen valtionvelka on finanssikriisin jälkeen kasvanut viimeisenä seitsemänä vuotena. Talouden muiden haasteiden, kuten väestön ikääntymisen ohella, velkaantumisen seurauksena julkisten palveluiden tarjoaminen on entistä haastellisempaa. Kuinka hyvinvointivaltion tulevaisuus tulee rakentaa? Onko velan lisääminen helppo ratkaisu, joka syö tulevien sukupolvien mahdollisuuksia? Löytyykö lääke velkaantumiseen talouskasvusta, jonka seurauksena julkisen talouden rahoituspohja saadaan eheytettyä, vai löytyykö pelastus poliittisista innovaatioista, kuten perustulosta, jota nykyhallitus on sitoutunut kokeilemaan lähitulevaisuudessa?

Näihin ja muihin kysymyksiin vastaavat paneelissa Suomen entinen pääministeri Esko Aho, taloustieteen professori Sixten Korkman, vihreiden kansanedustaja Pekka Haavisto, sekä vasemmiston kansanedustaja Hanna Sarkkinen.

Tässä paneelissa pohdimme näitä polttavia kysymyksiä ja pyrimme tuomaan esille erilaisia näkökulmia keskustelun elävöittämiseksi. Paneeli on talousaiheinen, mutta luonnollisesti myös politiikka kietoutuu aiheeseen hyvin läheisesti. Pyrimme nostamaan esille myös ajankohtaisia kysymyksiä jotka ovat omiaan vaikuttamaan julkisen talouden tilaan ja rakenteeseen. Näistä mainittakoon muun muassa pakolaiskriisin Suomeen tuoma suuri pakolaisten määrä ja työn luonteen muutos digitalisaation mahdollistaessa usean työntekijän korvaamisen teknologialla.

Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=9yY-D_42BuA

 

Syksy 2015: Digitalisaatio ja teollinen internet – avain Suomen talouskasvuun?

Oletko miettinyt mikä ihme on teollinen internet (eli se mystinen IoT), jota hypetetään kaikkialla? Entä miten se vaikuttaa Suomen tulevaisuudennäkymiin? Onko kyseessä taas vain kourallisen ihmisiä peliteollisuuden tapaan työllistävä ala vai ihan oikeasti koko maailman (ihmisten) internetin tavoin mullistava ilmiö?

Muun muassa näihin kysymyksiin pyritään vastaamaan KY Economicsin ja Prodekon yhdessä järjestämässä paneelikeskustelussa. Paneeliin osallistuu alan niin teoreettisen kuin käytännönosaamisenkin huippua. Sekä teknillinen että kaupallinen osaaminen on edustettuna.

Osallistujat ovat:

Heikki Ailisto, tutkijaprofessori, VTT
Pasi Hurri, toimitusjohtaja, BaseN
Riku Jäntti, professori, Aalto-yliopisto
Pia Henrietta Kekäläinen, yrittäjä, mm. Mehackit, Rail Girls
Matti Pohjola, professori, Aalto-yliopisto 

https://www.youtube.com/watch?v=n_bLO84x49g

 

Perinteen mukaan järjestämme paneelikeskustelun myös syksyllä 2016, joten pysy kuulolla!

Inspiroivia kuunteluhetkiä toivottaen,

Carolina

Hallituksen puheenjohtaja

 

caro_edit

 

 

 

 

Leave a Reply