Millaista taloustieteen opiskelu todella on?

Tällä sivulla esittelemme kauppiksen taloustieteen koko rakenteen ja kaikki kandivaiheen kurssit. Käytännössä siis kerromme, millaiset kaksi vuotta tuoretta kansiksenlukijaa odottavatkaan. Koska kanditutkinnon suorituskieli on suomi tai ruotsi, tämä sivu on muista poiketen suomeksi.

Toisen vuoden syksy

Ensimmäisessä periodissa on tarjolla kaksi kansiksen kurssia, jotka suurin osa opiskelijoista suorittaa toisena vuotenaan. Suomen talous ja talouspolitiikka on Matti Pohjolan kurssi, jossa tarjotaan laaja katsaus Suomen taloushistoriaan ja pohditaan myös tulevaisuutta. Osan luennoista pitää ulkopuolinen asiantuntija esimerkiksi Suomen pankista ja valtiovarainministeriöstä. Kurssilla ei ole palautettavia harjoituksia, vaan arviointi perustuu tenttiin.

Syksyn varsinainen pihvi on kuitenkin mikrotaloustiede, joka kestää koko syksyn, eli kahden periodin verran. Mikron kandikurssin kävijät pitävät sitä yleensä Kauppiksen parhaana – ja työläimpänä – kurssina. Varsinkin ensimmäisellä puoliskolla moni tuore opiskelija päätyy kyseenalaistamaan elämänvalintojaan viikottaisten harjoituspakettien äärellä. Vastapainona kuitenkin kurssin hyöty ja mielekkyys on todettu yli korkeakoulurajojen.

Keskeisiä kysymyksiä mikron kurssilla ovat markkinoiden toiminta ja taloudellinen päätöksenteko. Minkälaiset asiat vaikuttavat ihmisten toimintaan? Miten markkinat saadaan tuottamaan optimaalinen määrä ylijäämää? Alla olevalla videolla näkee esimerkin, millaista mikrotaloustiede käytännössä voi olla.

Toisessa periodissa järjestetään myös vapaavalintainen kurssi Russian Economy: Opportunities and Challenges for Doing Business. 

Toisen vuoden kevät

Toisen vuoden kevät on perinteisesti kiireistä aikaa taloustieteen opiskelijalle. Lähes kaikki opiskelevat kolmannessa ja neljännessä periodissa kaksi taloustieteen pakollista kurssia.

Makrotaloustiede tutkii koko yhteiskuntaan vaikuttavia ilmiöitä, kuten talouskasvua, inflaatiota ja talouden tasapainoa eri aikaväleillä. Kurssi on antoisa, vaikka ura Suomen Pankissa ei kiinnostaisikaan, sillä talouden suuren kuvan hahmottaminen on älyllisesti haastavaa.

Makron kurssilla harjoitettavia palautuksia on joka toinen viikko. Harjoituksia voi joutua ajoittain ihmettelemään hetken jos toinenkin, mutta matematiikan sijaan haastetta tuo asioiden ymmärtäminen.

Samaan aikaan makron kanssa pidettävä capstone: ekonometria ja data-analyysi tutustuttaa opiskelijat taloustieteen kvantitatiiviseen puoleen. Kurssilla opiskellaan Stata-ohjelmiston käyttöä, joka on yksi tärkeimmistä työkaluista datan käsittelyssä; ammattimaisempi versio Excelista. “Käppäriä” pidetään taloustieteen kokonaisuuden käytännönläheisimpänä kurssina, mikä näkyy siinä että kurssilla käytetään oikeista yrityksistä saatuja asiakastietoja.

Capstonessa palautettavat harjoitukset ovat vuoroviikoin makrotaloustieteen kanssa. Harjoitusten ja tentin lisäksi kurssilla tehdään ryhmätyönä tutkimus vapaavalintaisesta aiheesta, kuten öljyn hinnan ja talouskasvun välisestä suhteesta tai asuntohintoihin vaikuttavista tekijöistä.

Kolmannessa ja neljännessä periodissa järjestetään myös taloustieteen matemaattiset menetelmät -kurssi. Tämä kurssi ei ole pakollinen, mutta se vaaditaan taloustieteen maisteriohjelman suorittamista varten, minkä johdosta suurin osa ottaa sen. Kurssin voi kuitenkin käydä myös kolmannen vuoden syksyllä, joten kurssista lisää siellä.

Viidennessä periodissa on viime vuosina järjestetty kolme taloustieteen vapaavalintaisiin opintoihin kuuluvaa kurssia.

This site is under construction. We’ll add more info in the coming weeks